Przewiń w dół
Wanny Segea
Přejděte dolů

Pravidla obchodu


PRAVIDLA INTERNETOVÉHO OBCHODU

Tyto Pravidla definují obecné podmínky, zásady a způsob prodeje prováděného společností M2YOU M. ZAJĄC M. JAKUBIK V. O. S. se sídlem ve Varšavě, prostřednictvím internetového obchodu wannysegea.pl (dále jen: „Internetový obchod”) a definují podmínky poskytování bezplatných elektronických služeb skrze M2YOU M. ZAJĄC M. JAKUBIK V. O. S. se sídlem ve Varšavě.

§ 1 Definice

 1. Pracovní dny – dny v týdnu od pondělí do pátku, s výjimkou státních svátků.
 2. Dodávka – skutečný výkon spočívající na dodání Zboží uvedeného v objednávce  Zákazníkovi od Prodejce prostřednictvím Dodavatele.
 3. Dodavatel – kurýrní společnost, se kterou Prodejce spolupracuje v oblasti Dodávky Zboží.
 4. Heslo – řetězec písmen, číslic nebo jiných znaků vybraných Zákazníkem při Registraci v Elektronickém obchodě, používané k zabezpečení přístupu k Zákaznickému účtu v Elektronickém obchodě.
 5. Zákazník – subjekt, jemuž byly v souladu s Pravidly a zákony poskytnuty elektronické služby, nebo se kterým lze uzavřít Kupní smlouvu.
 6. Spotřebitel – fyzická osoba, která provádí právní kroky s podnikatelem, které nejsou přímo spojené s jeho obchodní nebo profesní činností.
 7. Zákaznický účet – individuální panel pro každého Zákazníka, který je spuštěn Prodejcem po zaregistrování Uživatele a uzavření smlouvy o poskytování elektronických služeb Zákaznického účtu.
 8. Podnikatel – fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační jednotka, která není právnickou osobou, které zákon stanoví způsobilost k právním úkonům, a která vykonává obchodní nebo odbornou činnost na vlastní jméno a provádí právní činnost přímo související s obchodní nebo profesní činností.
 9. Pravidla – tyto pravidla a předpisy.
 10. Registrace – skutečná činnost prováděná způsobem uvedeným v Pravidlech, požadovaná ku prospěchu Zákazníka, pro využití všech funkcí Internetového obchodu.
 11. Výdejní místo – místo určené pro zákaznické služby, adresa: ul. Bruzdowa 56, 02-991 Varšava, Polsko.
 12. Prodejce – Společnost M2YOU M. ZAJĄC M. JAKUBIK V. O. S. se sídlem ve Varšavě (02-662), ul. Świeradowska 47, DIČ (NIP): 5213687621, IČO (REGON): 360682176, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem pro hlavní město Varšava ve Varšavě, XIII Obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000540507; e-mail: office@m2you.pl, která je také vlastníkem Internetového obchodu.
 13. Internetová stránka Obchodu – webová stránka, na které Prodejce provozuje Internetový obchod působící v doméně vanysegea.cz.
 14. Zboží – produkt představený Prodejcem prostřednictvím Webové stránky Obchodu, který může být předmětem Prodejní smlouvy.
 15. Trvalý nosič – materiál nebo nástroj, který umožňuje Zákazníkovi nebo Prodejci ukládat informace, které jsou zaměřeny osobně na něho, způsobem, který umožňuje přístup k informacím v budoucnu po přiměřenou dobu pro účely těchto informací a které umožňují obnovení uložených informace v nezměněné podobě.
 16. Prodejní smlouva – smlouva o prodeji uzavřena na dálku za podmínek uvedených v Pravidlech mezi Zákazníkem a Prodejcem.

§ 2 Obecná ustanovení a používání Internetového obchodu

 1. Všechna práva Internetového obchodu, včetně autorských práv, práv duševního vlastnictví k jeho názvu, jeho internetové doméně, Webové stránky Obchodu, stejně jako předlohy, formuláře, loga umístěné na Webových stránkách Obchodu (s výjimkou log a obrázků prezentovaných na Webových stránkách Obchodu pro účely prezentace zboží, na něž autorská práva náleží třetím stranám) patří Prodejci a jejich používání může probíhat pouze stanoveným způsobem a v souladu s Pravidly a se souhlasem Prodejce vyjádřeného písemně.
 2. Prodejce vynaloží veškeré úsilí, aby používání Internetového obchodu bylo možné pro uživatele Internetu, kteří používají všechny oblíbené webové prohlížeče, operační systémy, typy zařízení a typy připojení k internetu. Minimální technické požadavky umožňující používání Webových stránek Obchodu je webový prohlížeč Internet Explorer 11 nebo Chrome 39 nebo FireFox 34 nebo Opera 26 nebo Safari 5 nebo novější, s povoleným jazykem Javascript, přijímáním souborů „cookie” a připojení k Internetu s šířku pásma alespoň 256 kbit/s. Webové stránky Obchodu jsou optimalizovány pro minimální rozlišení 1024×768 pixelů.
 3. Prodejce využívá mechanismus souborů „cookie”, které Zákazníci využívají na Webových stránkách Obchodu, a jsou ukládány serverem Prodejce na pevném disku koncového zařízení Zákazníka. Používání souborů „cookie“ ma za účel správné fungování Webových stránek Obchodu na koncových zařízeních Zákazníků. Tento mechanismus nezničí koncové zařízení Zákazníka a nezpůsobí žádné konfigurační změny v koncových zařízeních Zákazníků ani v softwaru nainstalovaném na těchto zařízeních. Každý Zákazník může v internetovém prohlížeči svého koncového zařízení vypnout mechanismus souborů „cookie”. Prodejce informuje, že zakázání souborů „cookie” může způsobit potíže nebo zabrání používání Webových stránek Obchodu.
 4. Za účelem podání objednávky v Internetovém obchodě prostřednictvím Webových stránek Obchodu a za účelem využívání elektronických služeb poskytovaných prostřednictvím Webových stránek Obchodu, je nutné, aby Zákazník měl aktivní e-mailový účet.
 5. Je zakázáno Zákazníkovi poskytovat nezákonný obsah a používat Internetový obchod, Webové stránky Obchodu nebo bezplatných služeb poskytovaných Prodejcem způsobem, který je v rozporu se zákonem, dobrými mravy nebo porušováním osobních práv třetích osob.
 6. Prodejce prohlašuje, že veřejná povaha Internetu a využívání služeb poskytovaných elektronicky může znamenat riziko získání a úpravy údajů Zákazníků neoprávněnými osobami, proto by Zákazníci měli používat vhodná technická opatření, která minimalizují uvedená rizika. Zejména by měli používat antivirové programy a chránit identitu těch, kteří Internet využívají. Prodejce nikdy nepožádá zákazníka, aby mu poskytl heslo v jakékoli formě.
 7. Není povoleno využívat zdroje a funkce Internetového obchodu, za účelem podnikání Zákazníka, které by byly v rozporu se zájmem Prodejce, tj. inzertní aktivitou jiného podnikatele nebo produktu; činnosti spočívající v odesílání obsahu, který nesouvisí s činností Prodejce; činnosti spočívající v odesílání falešného nebo zavádějícího obsahu.

§ 3 Registrace

 1. Pro vytvoření Zákaznického účtu je Zákazník povinen provést bezplatnou Registraci.
 2. Registrace není nutná k podání objednávky v Internetovém obchodě.
 3. Za účelem Registraci by Zákazník měl vyplnit registrační formulář poskytnutý Prodejcem na Webových stránkách Obchodu a odeslat vyplněný registrační formulář elektronicky Prodejci skrze výběr příslušné funkce obsažené v registračním formuláři. Při registraci si Zákazník nastaví individuální Heslo.
 4. Při vyplňování registračního formuláře má Zákazník možnost si přečíst Pravidla a souhlasit s jejím obsah označením příslušného pole ve formuláři.
 5. Při Registraci může Zákazník dobrovolně souhlasit se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely označením příslušného pole registračního formuláře. V tomto případě Prodejce jasně informuje o účelu shromažďování osobních údajů Zákazníka, jakož i o identitě předpokládaných příjemců těchto údajů.
 6. Souhlas Zákazníka se zpracováním jeho osobních údajů pro marketingové účely není podmínkou pro uzavření smlouvy o poskytování elektronických služeb Zákaznického účtu s Prodejcem. Souhlas může být kdykoli odvolán podáním příslušného prohlášení Zákazníka Prodejci. Prohlášení může být zasláno například na e-mailovou adresu Prodejce.
 7. Po odeslání vyplněného registračního formuláře Zákazník od Prodejce bezodkladně a elektronicky obdrží potvrzení Registrace na e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři. Od tohoto okamžiku je uzavřena smlouva o poskytování elektronických služeb Zákaznického účtu a Zákazník získá přístup k Zákaznickému účtu a možnost změn údajů uvedených během Registrace.

§ 4 Objednávky

 1. Informace obsažené na Webových stránkách Obchodu nepředstavují nabídku Prodejce ve smyslu Občanského zákoníku, ale pouze pozvání Zákazníků k podání nabídek k uzavření Kupní smlouvy.
 2. Zákazník může podávat objednávky v Internetovém obchodě prostřednictvím Webových stránek Obchodu 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
 3. Zákazník, který podá objednávku prostřednictvím Webových stránek Obchodu, dokončí objednávku výběrem Zboží, o které má zájem. Přidání Zboží do objednávky se provádí výběrem příkazu „PŘIDAT DO KOŠÍKU” pod daným produktem uvedeným na Webových stránkách Obchodu. Zákazník po dokončení celé objednávky a výběru způsobu doručení a způsobu platby v „KOŠÍKU” podá objednávku zasláním objednávkového formuláře Prodejci výběrem tlačítka „Objednávám s povinností platby” na Webových stránkách Obchodu. Pokaždé, než je objednávka zaslána Prodejci, je Zákazník informován o celkové ceně za zvolené Zboží a Dodávku, jakož i o veškerých dodatečných nákladech, které je povinen uhradit v souvislosti s Kupní smlouvou.
 4. Podání objednávky představuje podání nabídky na uzavření smlouvy o prodeji Zboží, které je předmětem objednávky, Prodejci skrze Zákazníka.
 5. Po odeslání objednávky Prodejce zasílá potvrzení o jejím podání na e-mailovou adresu poskytnutou Zákazníkem.
 6. Poté, po potvrzení podání objednávky, Prodejce zasílá informace o přijetí objednávky na adresu poskytnutou Zákazníkem. Informace o přijetí objednávky k realizaci je prohlášením Prodejce o přijetí nabídky uvedené výše v §4 odst. 4 a po jejím obdržení Zákazníkem je uzavřena Kupní smlouva.
 7. Po uzavření Kupní smlouvy Prodejce potvrzuje Zákazníkovi její podmínky a zasílá je na Trvalém nosiči na e-mailovou adresu Zákazníka nebo písemně na adresu uvedenou Zákazníkem při registraci nebo podání objednávky

§ 5 Platby

 1. Ceny na Webových stránkách Obchodu umístěné u daného Zboží jsou hrubé ceny a neobsahují informace o nákladech na Dodávku a jakékoliv další náklady, které bude Zákazník povinen uhradit v souvislosti s Kupní smlouvou, a o kterých bude Zákazník informován při výběru způsobu Doručení a podání objednávky.Zákazník si může zvolit následující způsoby platby za objednané Zboží:
 2. Zákazník by měl provést platbu za objednávku ve výši vyplývající z uzavřené Kupní smlouvy do 7 Pracovních dnů, pokud si zvolil formu platby předem.
 3. Pokud Zákazník neučiní platbu ve lhůtě uvedené v §5 odst. 3 Pravidel, Prodejce prodlužuje Zákazníkovi termín pro provedení platby a informuje o tom Zákazníka na Trvalém nosiči. Informace o dodatečné lhůtě splatnosti zahrnují také informace, že po uplynutí této lhůty Prodejce od Kupní smlouvy odstoupí. V případě neúčinného uplynutí druhé lhůty pro provedení platby Prodejce zašle Zákazníkovi na Trvalém nosiči prohlášení o odstoupení od smlouvy podle čl. 491 Občanského zákoníku.a) bankovní převod na bankovní účet Prodejce (v takovém případě bude objednávka realizována poté, co Prodejce odešle Zákazníkovi potvrzení o přijetí objednávky a poté, co budou prostředky připsány na bankovní účet Prodejce);b) bankovní převod na bankovní účet Prodejce s možností osobního odběru na Výdejním místě (v tomto případě bude realizace objednávky zahájena okamžitě po odeslání potvrzení o přijetí Objednávky Zákazníkovi, zboží bude vydáno na Výdejním místě po zapsání prostředků na bankovní účet Prodejce);

  c) platební karta nebo bankovní převod prostřednictvím externího platebního systému PayU, který provozuje společnost PayU S.A. se sídlem v Poznani (v tomto případě bude realizace objednávky zahájena po odeslání potvrzení o přijetí objednávky Zákazníkovi a po obdržení informace od systému PayU o úspěšném dokončení platby);

  d) platební karta nebo bankovní převod prostřednictvím externího platebního systému przelewy24.pl, který provozuje společnost PayPro S.A. se sídlem v Poznani (v takovém případě bude objednávka realizována poté, co Prodejce pošle potvrzení o přijetí objednávky Zákazníkovi a poté, co budou prostředky připsány na bankovní účet Prodejce);

  e) dobírka, platbou Dodavatele při doručení (v takovém případě bude objednávka realizována poté, co Prodejce pošle Zákazníkovi potvrzení o přijetí objednávky);

  f) na dobírku při osobním odběru – platba na Výdejním místě (v takovém případě bude realizace objednávky provedena bezprostředně po odeslání potvrzení o přijetí objednávky Zákazníkovi a zboží bude vydáno na Výdejním místě).

§ 6 Dodávka

 1. Prodejce provádí Dodávku na území Polské republiky, České republiky a Německa.
 2. Prodejce je povinen dodat Zboží, které je předmětem Kupní smlouvy, bez vad.
 3. Prodejce zveřejní na Webových stránkách Obchodu informace o počtu Pracovních dnů potřebných pro Doručení a realizaci objednávky.
 4. Datum Doručení a realizace objednávky uvedené na Webových stránkách Obchodu se počítá v Pracovních dnech podle §5 odst. 2 Pravidel.
 5. Objednané Zboží je doručeno Zákazníkovi prostřednictvím Dodavatele na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři.
 6. V den odeslání Zboží Zákazníkovi (pokud nebyla vybrána možnost osobního odběru) je na e-mailovou adresu Zákazníka odeslána informace potvrzující předání zboží Dodavateli.
 7. Zákazník je povinen zkontrolovat dodanou zásilku včas a způsobem přijatým pro zásilky daného druhu. V případě ztráty nebo poškození zásilky má Zákazník právo požadovat od Dodavatele, aby vypracoval řádný protokol.
 8. Zákazník má možnost osobního odběru objednaného Zboží. Odběr může být proveden na Výdejním místě v pracovních dnech, během otevíracích hodin uvedených na Webových stránkách Obchodu, po předchozí dohodě s Prodejcem o datu vyzvednutí e-mailem nebo telefonicky.
 9. Prodejce, v souladu s vůlí Zákazníka k zásilce, která je předmětem Dodávky, připojí fakturu za doručené Zboží.
 10. V případě nepřítomnosti Zákazníka na adrese, kterou uvedl při podání objednávky jako Dodací adresu, zaměstnanec Dodavatele ponechá oznámení nebo se pokusí Zákazníka kontaktovat telefonicky, aby se stanovilo datum, kdy bude Zákazník přítomen. V případě vrácení objednaného Zboží Internetovému obchodu Dodavatelem bude Prodejce kontaktovat Zákazníka e-mailem nebo telefonicky, aby určil datum a náklady na Dodávku.

§ 7 Záruka

 1. Prodejce zajistí Dodávku Zboží bez fyzických a právních vad. Prodejce odpovídá Zákazníkovi, pokud má výrobek fyzickou nebo právní vadu (záruka).Pokud je výrobek vadný, Zákazník může:
  a) zažádat o snížení ceny nebo o odstoupení od Kupní smlouvy, ledaže Prodejce neprodleně a bez nadměrných nepříjemností nahradí vadný výrobek produktem bez vad nebo vadu odstraní. Toto omezení se nevztahuje na případy, kdy bylo Zboží již vyměněno nebo opravováno Prodejcem nebo Prodejce nesplnil povinnost nahradit zboží výrobkem bez vad nebo odstranit vady. Zákazník může namísto návrhu odstranění vady skrze Prodejce požádat o výměnu Zboží bez vad, mimo případy, kdy není možné zboží přizpůsobit způsobem zvoleným Zákazníkem nebo by vyžadovalo nadměrné náklady ve srovnání se způsobem navrhovaným Prodejcem. Při posuzování nákladů se bere v potaz hodnota Zboží bez vad, druh a význam vady, jakož i nepříjemnosti, kterým by byl Zákazník vystaven.b) zažádat o výměnu vadného Zboží za produkt bez vad nebo odstranění závady. Prodejce je povinen vadné Zboží vyměnit na Zboží bez vad nebo vadu odstranit v přiměřené době, aniž by Zákazníkovi vznikly nadměrné problémy. Prodejce může odmítnout vyhovět požadavkům Zákazníka, pokud není možné vadné Zboží dostat do stavu v souladu s Kupní smlouvou způsobem vybraným Zákazníkem, nebo pokud by tento způsob vyžadoval nadměrné náklady ve srovnání s druhým možným způsobem dosažení souladu s Kupní smlouvou. Náklady na opravu nebo výměnu hradí Prodejce.
 2. Zákazník, který uplatňuje práva vyplývající ze záruky, je povinen vadné Zboží doručit na adresu Prodejce. V případě, že Zákazník je Spotřebitelem, jsou náklady na doručení kryty Prodejcem.
 3. Prodejce odpovídá za záruku, pokud je fyzická závada zjištěna před uplynutím dvou let ode dne, kdy bylo Zboží odesláno Zákazníkovi. Nárok na odstranění vady nebo na výměnu Zboží vyprší po roce, ale termín nemůže uplynout před termínem stanoveným v první větě. V tomto termínu může Zákazník odstoupit od Kupní smlouvy nebo podat prohlášení o snížení ceny z důvodu vady Zboží. Lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy nebo prohlášení o snížení ceny začíná neúčinným uplynutím lhůty pro výměnu Zboží nebo odstranění vady, pokud Zákazník zažádal o výměnu Zboží bez vad nebo o odstranění vady.
 4. Veškeré reklamace týkající se Zboží nebo realizace Kupní smlouvy můžou být podány písemně na adresu Prodejce.
 5. Prodejce do 14 dnů od data podání reklamace odpoví na stížnost na Výrobek nebo reklamaci týkající se realizací Kupní smlouvy oznámené Zákazníkem.
 6. Zákazník může Prodejci podat stížnost v souvislosti s využíváním bezplatných elektronických služeb poskytovaných Prodejcem. Reklamace může být podána v elektronické podobě a zaslána na adresu office@m2you.pl. V reklamaci by Zákazník měl zahrnout popis problému. Prodejce neprodleně, nejpozději však do 14 dnů, reklamaci prověří a odešle Zákazníkovi odpověď.
 7. Prodejce nevyužívá mimosoudní řešení sporů, uvedené v zákoně ze dne 23. září 2016 o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů.

§ 8 Záruka

 1. Zboží prodávané Prodejcem může být předmětem záruky poskytnuté výrobcem Zboží nebo distributorem.
 2. V případě Zboží, na které se vztahuje záruka, je informace o existenci a obsahu záruky uvedena na Webových stránkách Obchodu.

§ 9 Odstoupení od Kupní smlouvy

 1. Zákazník, který je spotřebitelem a uzavřel Kupní smlouvu, může odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dnů.Období pro odstoupení od Kupní smlouvy začíná okamžikem, kdy Spotřebitel převezme Zboží.
  Spotřebitel může odstoupit od Kupní smlouvy tím, že Prodejci podá prohlášení o odstoupení od smlouvy. Toto prohlášení lze například podat písemně na adresu Prodejcem, a to e-mailem na adresu Prodejce. Prohlášení lze podat na formuláři, jehož návrh byl umístěn Prodejcem na Webových stránkách Obchodu: Vrácení zboží. Aby bylo možné splnit termín, stačí zaslat prohlášení před uplynutím jeho lhůty.
  Spotřebitel může od Kupní smlouvy odstoupit tak, že Prodejci podá prohlášení o odstoupení prostřednictvím formuláře, který je k dispozici na internetové stránce na adrese: Vrácení zboží. Aby bylo možné dodržet lhůtu, stačí prohlášení zaslat před jeho uplynutím. Prodejce neprodleně Spotřebiteli potvrdí přijetí formuláře podaného prostřednictvím internetové stránky.
 2. V případě odstoupení od Kupní smlouvy se smlouva považuje za neplatnou.
 3. Pokud Spotřebitel podal prohlášení o odstoupení od Kupní smlouvy před tím, než Prodejce přijal jeho nabídku, nabídka přestane být závazná.
 4. Prodejce je povinen neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne obdržení prohlášení Spotřebitele o odstoupení od Kupní smlouvy, vrátit mu veškeré platby, které provedl, včetně nákladů na Dodávku zboží ke Spotřebiteli. Prodejce může odmítnout vrácení plateb obdržených od Spotřebitele až do okamžiku obdržení Zboží zpět nebo dokladu o odeslání Zboží Spotřebitelem v závislosti na tom, která událost nastane dříve.
 5. V případě, pokud Spotřebitel využívající právo odstoupit od smlouvy zvolil způsob doručení Zboží jiný, než nejlevnější obvyklý způsob Doručování nabízený Prodejcem, není Prodejce povinen uhradit další náklady vzniklé Spotřebiteli.
 6. Spotřebitel je povinen Zboží neprodleně vrátit Prodejci, avšak nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy. Pro dodržení lhůty stačí vrátit Zboží na adresu Prodejce před uplynutím termínu.
 7. V případě odstoupení od smlouvy Zákazník, který je Spotřebitelem, nese pouze přímé náklady na vrácení Zboží.
 8. Pokud vzhledem k povaze nemůže být Zboží odesláno běžnou poštou, bude Prodejce informovat Spotřebitele o nákladech na vrácení zboží na Webových stránkách Obchodu.
 9. Spotřebitel je zodpovědný za snížení hodnoty Zboží v důsledku jeho používání způsobem, který přesahuje to, co je nezbytné pro stanovení jeho povahy, vlastností a fungování.
 10. Prodejce je povinen uhradit platbu za použití stejného způsobu platby, který provedl Spotřebitel, pokud Spotřebitel výslovně nesouhlasil s jiným způsobem vrácení, který nebude požadovat další dodatečné náklady.
 11. Právo na odstoupení od Kupní smlouvy nebude uděleno Spotřebiteli ve vztahu ke smlouvám, v nichž je Zboží dodáno v uzavřeném obalu, které po otevření nelze vrátit  z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl obal otevřen po doručení.

§ 10 Bezplatné služby

 1. Prodejce poskytuje Zákazníkům bezplatné elektronické služby:
  a) Kontaktní formulář;
  b) Newsletter;
  c) Doporučit příteli;
  d) Vedení Zákaznického účtu;
  e) Zeptat se na produkt;
  f) Recenze.
 2. Služby uvedené v § 10 odst. 1 výše jsou poskytovány 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
 3. Prodejce si vyhrazuje právo zvolit a měnit typ, formu, čas a způsob poskytování přístupu k vybraným službám, o kterém bude Zákazníky informovat způsobem odpovídajícím změnám v Pravidlech.
 4. Služba Kontaktní formulář spočívá v zaslání zprávy Prodejci prostřednictvím formuláře umístěného na Webových stránkách Obchodu.
 5. Odstoupení od bezplatné služby Kontaktní formulář je možné kdykoli a spočívá v zastavení zasílání dotazů Prodejci.
 6. Službu Newsletter může využívat jakýkoliv Zákazník, který zadá svou e-mailovou adresu v Registračním formuláři Prodejce, který je k dispozici na Webových stránkách Obchodu. Po odeslání vyplněného Registračního formuláře Zákazník neprodleně obdrží aktivační link pro potvrzení přihlášení k odběru Newsletteru na e-mailovou adresu uvedenou v Registračním formuláři. Po aktivaci odkazu skrze Zákazníka je uzavřena smlouva o poskytování elektronické služby Newsletter.
  Zákazník může navíc při registraci označit příslušné pole v registračním formuláři za účelem odběru Newsletteru.
 7. Služba Newsletter spočívá v tom, že Prodejce zasílá na e-mailovou adresu zprávu obsahující informace o nových produktech nebo službách z nabídky Prodejce. Prodejce zasílá zprávy všem Zákazníkům, kteří se přihlásili k odběru.
 8. Každý Newsletter adresovaný Zákazníkům obsahuje, zejména: informace o odesílateli, vyplněné pole „předmět”, upřesňující obsah zásilky a informace o možnosti a způsobu odstoupení od bezplatné služby Newsletter.
 9. Zákazník může kdykoli zrušit odběr Newsletteru odhlášením odběru prostřednictvím odkazu poskytovaného v každé e-mailové zprávě zaslané v rámci služby Newsletter nebo aktivováním příslušného pole na Zákaznickém účtu.
 10. Bezplatná služba Doporučit příteli umožňuje Zákazníkům odeslat e-mailovou zprávu týkající se Zboží vybraného daným Zákazníkem. Před odesláním zprávy Zákazník uvede, že Zboží je předmětem doporučení a pak prostřednictvím funkce „Doporučit příteli” vyplní formulář s uvedením jeho e-mailové adresy a e-mailové adresy přítele, kterému chce doporučit vybraný Produkt. Zákazník nesmí využívat danou službu k jiným účelům, než je doporučení vybraného Zboží. Zákazník neobdrží odměnu nebo jiné druhy výhod za využívání služby.
 11. Odstoupení od bezplatné služby Doporučit příteli je možné kdykoli a spočívá v zastavení příkazů pro odesílání vybraných produktů příteli Zákazníka.
 12. Služba Zeptat se na produkt je založena na odeslání zprávy Prodejci prostřednictvím formuláře umístěného na Webových stránkách Obchodu.
 13. Odstoupení od bezplatné služby Zeptat se na produkt je možné kdykoli a spočívá v zastavení zasílání dotazů Prodejci.
 14. Služba vedení Zákaznického účtu je k dispozici po Registraci za podmínek popsaných v Pravidlech a spočívá v poskytování Zákazníkovi specializovaného panel u v rámci Webových stránek Obchodu, který umožňuje Zákazníkovi měnit údaje, které poskytl při Registraci, a sledování stavu realizace objednávky a historie již dokončených objednávek.
 15. Zákazník, který se již zaregistroval, může podat žádost Prodejci o smazání Zákaznického účtu, avšak v případě, že Zákazník požaduje odstranění Zákaznického účtu ze strany Prodejce, může být smazán do 14 dnů od odeslání žádosti.
 16. Služba Recenze umožňuje Zákazníkům, kteří mají Zákaznický účet, zveřejnit na Webových stránkách Obchodu individuální a subjektivní hodnocení Zákazníka týkající se zejména Zboží.
 17. Odstoupení od služby Recenze je možné kdykoli a spočívá v tom, že Zákazník přestane zveřejňovat jeho obsah na Webových stránkách Obchodu.
 18. Prodejce je oprávněn blokovat přístup k Zákaznickému účtu a bezplatným službám, pokud Zákazník jedná v neprospěch Prodejce, tj. provádí reklamní činnost jiného výrobce nebo produktu; činnost spočívající v odesílání obsahu, který nesouvisí s činností Prodejce; činnost spočívající v odesílání nepravdivého nebo zavádějícího obsahu, jakož i v případě jednání Zákazníka na úkor jiných Zákazníků, porušení zákona nebo ustanovení Pravidel Zákazníkem a blokování přístupu k Zákaznickému účtu a bezplatným službám je odůvodněno bezpečnostními důvody – zejména: narušení bezpečnosti Webových stránek Obchodu nebo jiné hackerské činnosti ze strany Zákazníka. Zablokování přístupu k Zákaznickému účtu a bezplatným službám z výše uvedených důvodů trvá po dobu potřebnou k vyřešení problému, který je základem pro blokování přístupu k Zákaznickému účtu a bezplatným službám. Prodejce informuje Zákazníka o blokování přístupu k Zákaznickému účtu a bezplatným službám elektronickou cestou na adresu uvedenou Zákazníkem v registračním formuláři.

§ 11 Zodpovědnost Zákazníka v rozsahu jeho obsahu

 1. Odesíláním a zpřístupněním obsahu provádí Zákazník dobrovolnou distribuci obsahu. Publikovaný obsah nevyjadřuje názory Prodejce a neměl by být přirovnáván k jeho činnosti. Prodejce není poskytovatelem obsahu, ale pouze subjektem, který k tomuto účelu poskytuje odpovídající zdroje informačních a komunikačních technologií.
 2. Zákazník prohlašuje, že:
  a) je oprávněn využívat autorská práva, práva průmyslového vlastnictví a/nebo s nimi související práva, předměty práva průmyslového vlastnictví (např. ochranné známky) a/nebo předměty souvisejících práv, která tvoří obsah;
  b) umístění a poskytování osobních údajů, obrázků a informací o třetích osobách v rámci služeb uvedených v §10 Pravidel došlo zákonným, dobrovolným způsobem a se souhlasem osob, kterých se tyto informace týkají;
  c) souhlasí s přístupem k publikovanému obsahu jinými Zákazníky a Prodejcem a zároveň povoluje Prodejci, aby je bezplatně použil v souladu s ustanoveními těchto Pravidel;
  d) souhlasí s vývojem děl ve smyslu Zákona o autorských právech a souvisejících právech.
 3. Zákazník není oprávněn:
  a) uveřejňování osobních údajů třetích osob v rámci využívání služeb uvedených v §10 Pravidel a šíření obrázků třetích osob bez nezbytného právního povolení nebo souhlasu dané třetí osoby;
  b) zveřejňování reklamního a/nebo propagačního obsahu v souvislosti s využíváním služeb uvedených v §10 Pravidel.
 4. Prodejce nese odpovědnost za obsah zaslaný Zákazníky, pod podmínkou obdržení oznámení podle §12 Pravidel.
 5. Zákazníkům je zakázáno zveřejňovat v rámci využívání služeb uvedených v §10 Pravidel obsah, který by mohl:
  a) být zveřejněn ve špatné víře, např. s úmyslem narušit osobní práva třetích osob;
  b) porušovat práva třetích osob, včetně práv souvisejících s ochranou autorského práva a práv s ním souvisejících, ochranou práv průmyslového vlastnictví, obchodního tajemství nebo závazků týkajících se důvěrnosti;
  c) být urážející nebo ohrožoval jiné lidi, obsahovat slovní zásobu, která porušuje dobrou morálku (např. použití vulgárnosti nebo výrazů, které se obecně považují za urážlivé);
  d) být v rozporu se zájmem Prodejce, tj. obsah tvořící reklamní materiály jiného výrobce nebo produktu; obsah nesouvisející s činností Prodejce; falešný nebo zavádějící obsah;
  e) porušovat ustanovení Pravidel, dobré zvyky, ustanovení platného práva, sociální nebo morální normy.
 6. V případě obdržení oznámení podle §12 Pravidel si Prodejce vyhrazuje právo upravit nebo odstranit obsah odeslaný Zákazníky v rámci užívání služeb uvedených v §10 Pravidel, zejména pokud po nahlášení třetích osob nebo příslušných orgánů bylo zjištěno, že mohou představovat porušení těchto Pravidel nebo platných zákonů. Prodejce nekontroluje průběžně přidávaný obsah.
 7. Zákazník souhlasí s tím, že Prodejce bude zdarma využívat obsah, který zveřejnil, jako součást Webových stránek Obchodu.

§ 12 Nahlášení hrozby nebo porušování práv

 1. V případě, že Zákazník nebo jiná osoba nebo subjekt rozhodne, že obsah zveřejněný na Webových stránkách Obchodu porušuje jejich práva, osobní práva, dobré zvyklosti, pocity, mravy, přesvědčení, pravidla spravedlivé soutěživosti, know-how, tajemství chráněné zákonem nebo na základě závazku, může upozornit Prodejce na případné porušení.
 2. Prodejce informovaný o možném porušení je povinen okamžitě přijmout opatření k odstranění obsahu, který je důvodem porušení, z Webových stránek Obchodu.

§ 13 Ochrana osobních údajů

 1. Pravidla pro ochranu osobních údajů jsou stanovena v Zásadách ochrany osobních údajů.

§ 14 Ukončení smlouvy (neplatí pro Kupní smlouvy)

 1. Zákazník i Prodejce mohou kdykoli a bez uvedení důvodů ukončit smlouvu o poskytování elektronických služeb s výhradou zachování práv získaných druhou stranou před ukončením výše uvedené smlouvy a níže uvedených ustanovení.
 2. Zákazník, který provedl Registraci, ukončí smlouvu o poskytování elektronických služeb zasláním Prodejci příslušného prohlášení o záměru s využitím jakýchkoli prostředků vzdálené komunikace, což Prodejci umožní přečíst si prohlášení o vůli Zákazníka.
 3. Prodejce ukončí smlouvu o poskytování elektronických služeb zasláním příslušného prohlášení Zákazníkovi na e-mailovou adresu poskytnutou při Registraci.

§ 15 Závěrečná ustanovení

 1. Prodejce odpovídá za nesplnění nebo za nesprávné plnění smlouvy, avšak v případě smluv uzavřených se Zákazníky, kteří jsou Podnikateli, je Prodejce zodpovědný pouze v případě úmyslné škody a v mezích skutečných ztrát Zákazníka, který je Podnikatelem.
 2. Obsah těchto Pravidel může být kdykoli vytištěn, uložen na nosiči nebo stažen z Webových stránek Obchodu.
 3. V případě sporu vyplývajícího z uzavřené Kupní smlouvy se strany budou problém snažit vyřešit smírně. Rozhodným právem pro řešení případných sporů vyplývajících z těchto Pravidel je polské právo.
 4. Prodejce informuje Zákazníka, který je Spotřebitelem, o možnosti využít mimosoudních prostředků pro vyřizování reklamací a projednávání nároků. Pravidla přístupu k těmto postupům jsou k dispozici v sídlech nebo na Webových stránkách subjektů, které jsou oprávněny vyřizovat mimosoudní spory. Mohou to být zejména mluvčí spotřebitele nebo Vojvodské obchodní inspekce, jejichž seznam je dostupný na internetových stránkách Úřad pro ochranu konkurence a spotřebitelů.
  Prodejce informuje, že na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ je dostupná internetová platforma pro řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli na úrovni EU (platforma ODR).
 5. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Pravidla. Všechny objednávky přijaté Prodejcem k realizaci před datem vstupu v platnost nových Pravidel jsou prováděny na základě Pravidel, které bylo platné v den podání objednávky Zákazníkem. Změna Pravidel vstoupí v platnost do 7 dnů od data zveřejnění na Webových stránkách Obchodu. Prodejce bude Zákazníka informovat o změnách Pravidel prostřednictvím e-mailové zprávy obsahující odkaz na znění pozměněných Pravidel 7 dní před vstupem v platnost nových Pravidel. V případě, že Zákazník s novým obsahem Pravidel nesouhlasí, je povinen tuto skutečnost oznámit Prodejci, což má za následek ukončení smlouvy v souladu s ustanoveními §14 Pravidel.
 6. Pravidla vstoupí v platnost dne 01.10.2019
Loading
0

Tento web používá cookies k vylepšení vaší uživatelské zkušenosti.
Používáním tohoto webu souhlasíte s umístěním cookies na vašem koncovém zařízení. Více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít